Díly zavěšení a řízení

Vynikající výsledky, kterých společnost Teknorot dosáhla, jsou výsledkem firemní politiky zaměřené na moderní výrobní postupy, vysokou kvalitu konečných výrobků a inovativní způsoby řízení výroby. Cíl je jediný - úplná spokojenost koncových zákazníků s produkty Teknorot. Teknorot vyváží 87% své produkce do zemí EU, kde získala vysokou prestiž. Součástí výrobních kapacit je moderní kovárna oceli a hliníku, výrobní zařízení Zodiac, lakovna a špičková kataforéza. Důležitou součástí výroby je také laboratoř pro výzkum a vývoj. 

Sortiment

Hlavy řízení přenášejí rotaci z řídícího systému ke kolům. Musí být schopny podporovat oscilací vertikální pohyby kol s pravým úhlem. Vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a jsou v souladu s mezinárodními standardy kvality. 

Axiální táhlo řízení přenáší rotaci z řídícího systému na konec táhla. Musí být schopno podporovat vertikální pohyby kol vozidla a maximální poloměr otáčení s pravým úhlem oscilací. Vyrobeny s nejkvalitnějších materiálů, testovány v laboratořích na jízdní bezpečnost a dlouhodobé používání.

Ramena řízení jsou části zavěšení kol jejichž úkolem je omezovat vertikální pohyby kol. Jsou nejdůležitější částí systému odpružení, protože mají vliv přímo na komfort a bezpečnost jízdy. Jsou navrženy v závislosti na jízdní dynamice vozidla buď s 3 body nebo se 2 body. Vyrobeny z hliníku nebo vysoce odolné oceli z důvodu snížení hmotnosti vozidla a splňují rovněž mezinárodní standardy kvality.

Čepy ramen se nacházejí  na kloubových ložiscích, které spojují ramena ovládání kola. Čepy jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální výkon a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu podle mezinárodních standardů kvality.

Pouzdra ramen připojují pružně ramena ovládání podvozku. Mohou být umístěny svisle nebo vodorovně s ohledem na jízdní dynamiku. Jejich tlumícím funkce má přímý vliv na komfort a bezpečnost jízdy. Jsou vyrobena z vysoce kvalitní gumy.

Tyče stabilizátoru drží dvojice spojených kol.  Ovlivňují řízení a účinnost paliva. Vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a vyhovují mezinárodním standardům kvality. 

Technologie výroby

Teknorot vyrábí své výrobky s využitím nejnovějších technologií s ohledem na udržení vysoké úrovně hromadné výroby. Aby bylo dosaženo vysoké úrovně, rozšířil Teknorot svůj strojový park doslova ze dne na den. Cílem bylo získat a udržet nejlepší kvalitu výrobků a rychlost výroby. Používá k tomu 68 soustruhů, 19 CNC (5 v lisoven), 11 brusíren a asi 60 zvláštních pracovních stolů, vrtačky, hydraulické lisy, přípravnu a zařízení na stříkání barev, statické lakovací zařízení a kataforézu. 

Celý proces od návrhu až po sériovou výrobu nových výrobků řídí oddělení výzkumu. Produktový design se stanovuje s 3D souřadnicové měřicí laboratoři s využitím zařízení laserového snímání povrchu. Možnosti výzkumu a vývoje podporují mechanické a metalografické analýzy, čímž je dosaženo optimálního designu, který je nakonec proveden na skutečné konstrukci.       
Katalogové vzory jsou ukládány do programů s 3D funkcí. Po skončení výrobního procesu navržený je produkt definován oddělením výzkumu a vývoje. Jsou vytvářeny prototypy a vzorky. Jakmile jsou potvrzeny výkonnostní a kvalitativní výsledky jsou výrobky schváleny a po aktivní zkouškách na vozidle vozidla jsou přidány do produktového portfolia Teknorot.